Wzór odstąpienia od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
___________ (miejscowość), ___________ (data)

 

Jarosław Majka

ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14 B/19

81-261 Gdynia

Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Majka legetojJa, ________________________ (imię i nazwisko), informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży, której przedmiotem są: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

 

Numer zamówienia: ________________________.

Data zawarcia umowy: ________________________.

Data odbioru zamówienia: ________________________.

Imię i nazwisko konsumenta: ________________________.

Adres konsumenta: ________________________________________________.

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr: ___________________________________._____________________________

Podpis konsumenta