Polityka Cookies

Polityka Cookies Sklepu Internetowego legetoj

 

 1. Zakres niniejszej Polityki Cookies odpowiada wymogom prawa wynikającym z przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2460 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz wdrażającą RODO – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).
 2. Na potrzeby Polityki Cookies, definiuje się następujące pojęcia:
  1. Administrator – właściciel Sklepu Internetowego legetoj, tj. Jarosław Majka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: legetoj Jarosław Majka, ul. gen. Orlicz-Dreszera 14 B/19, 81-261 Gdynia, NIP: 5842575146,
  2. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony), pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, w tym Klient,
  3. Polityka Cookies – niniejszy dokument,
  4. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.legetoj.pl,
  5. Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego; Cookies zazwyczaj zawierają informacje o odwiedzinach Sklepu Internetowego, w tym jej języka, koloru i układu; pomagają przechowywać towary umieszczone przez Użytkownika w zakupowym koszyku oraz umożliwiają korzystanie z konta na Stronie Internetowej,
  6. Dodatkowo, definicje zawarte w treści Regulaminu Sklepu Internetowego oraz w Polityce Prywatności znajdują zastosowanie w niniejszej Polityce Cookies.
 3. Administrator oświadcza, że Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że w Sklepie Internetowym nie są stosowane tracking cookies.
 4. Administrator Sklepu Internetowego oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dopasowania oferty Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany) na każdej stronie i podstronie Sklepu Internetowego.
  3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Sklepu Internetowego.
 5. Administrator oświadcza, że w ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące typy plików cookies:
  1. Session cookies - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. Persistent cookies - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  3. pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
  4. pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
  5. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;
  6. pliki umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, kraju z którego pochodzi Użytkownik;
  7. pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Zaufanych Partnerów.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdym czasie samodzielnie określić warunki korzystania z Plików Cookies w swoim urządzeniu końcowym za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 8. Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Plików Cookies. Ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie lub podstronach Sklepu Internetowego. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi Plików Cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania lub Bezpieczeństwa, może utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego www.legetoj.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.legetoj.pl.
 9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie Plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z Plików Cookies przez Sklep Internetowy – taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Brak blokady plików cookies oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora lub Partnerów Zaufanych Administratora danych pozyskanych za pomocą Plików Cookies.
 10. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzane przez Administratora lub Podmioty Zaufane danych pozyskanych za pomocą Plików Cookies Użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie Plików Cookies w swoim urządzeniu końcowym.
 11. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego bez blokady Plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora lub współpracujące z nim Podmioty Zaufane danych osobowych Użytkownika pozyskanych za pomocą Plików Cookies w celach określonych w ust. 4 powyżej.
 12. Instrukcje i szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies, w tym na temat zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies, ich blokady oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w działach pomocy danej przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w wybrane łącze poniżej):


Urządzenia mobilne: